Kakanwil dari masa ke masa

 
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
KE - 19 (2020 s/d Sekarang )
 
PAK MUR web.jpg

ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, S.H., M.Si.
NIP. 19710515 199610 1 001

 

ABNER
MURDJITO_SASTO.jpg
BIANTONG DRS
NAZARUDIN
 
KAKANWIL Ke - 17
( 2018 s/d 2019 )
 Iwan Santoso, S.H., M.Si.
 
       KAKANWIL Ke - 18
 ( 2019 s/d 2020 )
  Drs. Murdjito Sasto, M.Si.
 
KAKANWIL Ke - 19
 
 
KAKANWIL Ke - 20
 
 
ABNER
DEMIANUS
BIANTONG DRS
NAZARUDIN
 
KAKANWIL Ke - 16
( 2015 s/d 2018 )
Abner Banosro, S.H.,M.H
 
 
KAKANWIL Ke - 15
( 2012 s/d 2015 )
Demianus Rumbiak, S.H
 
 
KAKANWIL Ke - 14
(2010 s/d 2012)
Drs, Daniel Biantong,
S.H., M.M
 
 
KAKANWIL Ke - 13
(2008 s/d 2010 )
Nazarudin Bunas,
S.H., M.H
 
IRHAMNI
SUBECHI
NGUSMAN
photo na
 
KAKANWIL Ke - 12
(2006 s/d 2008 )
Irchamni Chabiburrahman, S.H., M.H
 
 
KAKANWIL Ke - 11
( 2004 s/d 2006 )
Drs. Subechi
 
 
KAKANWIL Ke - 10
( 2002 s/d 2004 )
Ngusman, Bc.IP, S.H
 
 
KAKANWIL Ke - 9
( 2000 s/d 2002 )
M.B. Aronggear, S.H
 
2.jpg
RACHSO
1.jpg
photo na
 
KAKANWIL Ke - 8
( 1998 s/d 2000 )
Raja Bukit, S.H
 
 
KAKANWIL Ke - 7
( 1996 s/d 1998 )
R.Rachsobawono,
S.H., M. Kn
 
 
KAKANWIL Ke - 6
(1992  s/d 1996 )
   Drs. Djoker Purba, S.H
 
 
KAKANWIL Ke - 5
(1990 s/d 1992 )
Hutson Tampubolon, S.H
 
photo na
IDHI
photo na
ARBIJOTO
 
KAKANWIL Ke - 4
(1988s/d 1990)
Drs. Surohardjo, S.H., M.A
 
 
KAKANWIL Ke - 3
(1986 s/d 1988 )
Idhi D Hendaryanto, S.H
 
 
KAKANWIL Ke - 2
(1983 s/d 1986 )
Yayan M Gandawijaya, S.H
 
 
KAKANWIL Ke - 1
(1982 s/d 1983 )
Arbijoto, SH
 

Cetak   E-mail